Imprint

Editor

mtms Solutions GmbH
A-5301 Eugendorf, Nordstraße 4
Telefon: +43 6225 29010

Z Německa: +4930991948400
Z Česka: +420 602 173 360

E-Mail: office@mtms.at
LG Salzburg, FN 469801 i
UID: ATU72224238

Zastoupení Česko

Jeremenkova 763/88
140 00 Praha

E-Mail: service@mtms.at
TEL: +420 602 173 360

Zastoupení Německo

Kurfürstendamm 216
10719 Berlin

Jednatel

Dipl.-Ing. Gerald Eigenstuhler

Pověřenec pro správu a ochranu údajů

Max Slipek
Telefon: +43 6225 29010
E-Mail: datenschutz@mtms.at

Firemní účely

Poskytování vstupenek a zasílání zpráv všeho druhu a vývoj a marketing softwaru;
Zprostředkování nebo nákup vstupenek na akce

členství v komoře

- Salcburská obchodní komora, sekce Řízení a informační technologie (UBIT)
- Salcburská obchodní komora, sekce pro lmové, kulturní a zábavní společnosti

Obchod

- Služby v oblasti automatického zpracování dat a informační technologie
- Provoz pokladny

Autorita dle EET (zákon o elektronickém obchodu)
Okresní správa Salzburg-Umgebung

Odpovědnost

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou opatrností. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost a aktuálnost veškerého obsahu. Za úplnost, správnost a aktuálnost obsahu těchto stránek nelze převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb nejsme povinni dohlížet na přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu však vzniká až v okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Pokud se dozvíme o jakémkoli takovém porušení, daný
obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době propojení byly zkontrolovány odkazy na stránky z hlediska možného porušení právních předpisů. V době propojení nebyl identi kován nelegální obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů o porušení předpisů nepřiměřená. Pokud zjistíme jakékoli porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají rakouskému autorskému zákonu. Kopírování, zpracování, distribuce a jakékoli využití mimo vymezená autorská práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo Poskytování vstupenek a zasílání zpráv všeho druhu a vývoj a marketing softwaru;
Zprostředkování nebo nákup vstupenek na akctvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud není obsah tohoto webu vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Pokud jste si přesto vědomi porušení autorských práv, žádáme o odpovídající nahlášení. Pokud se dozvíme o porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.

Ochrana dat
Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je to v maximální možné míře vždy prováděno na dobrovolné bázi. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu.

Rádi bychom zdůraznili, že přenos dat na internetu (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) nemusí být zcela bezpečný. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Používání zveřejněných kontaktních údajů vyžadovaných z důvodu informačních požadavků třetích stran k přenosu reklamních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány, se tímto výslovně odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání
reklamních informací, například nevyžádanou poštou.

Poznámky ke zpracování údajů
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek.

Instalaci cookies můžete omezit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče;
upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Další podrobnosti o Google Analytics a ochraně údajů najdete v našem pokynu k ochraně údajů nebo v pokynech k používání souborů cookie.

Naše podmínky pro obchodní zákazníky najdete zde a naše podmínky prodeje vstupenek zde.

Impressum

Herausgeber

mtms Solutions GmbH
A-5301 Eugendorf, Nordstraße 4
Telefon: +43 6225 29010
aus Deutschland.: +4930991948400
E-Mail: office@mtms.at
LG Salzburg, FN 469801 i
UID: ATU72224238

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Gerald Eigenstuhler

Datenschutzbeauftragter

Max Slipek
Telefon: +43 6225 29010
E-Mail: datenschutz@mtms.at

Unternehmensgegenstand

Die Erbringung von Ticketing- und Messaging-Dienstleistungen aller Art sowie die Entwicklung und Vermarktung von Software;
Vermittlung bzw. Besorgung von Veranstaltungstickets
Akkreditierungslösungen mit Modulen zur Verwaltung von COVID-Tests inklusive dem Vertrieb von SarsCoV-2 Tests

Kammerzugehörigkeit

- Wirtschaftskammer Salzburg, Sparte Unternehmensberatung und Informationstechnologie (UBIT)
- Wirtschaftskammer Salzburg, Sparte Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe

Gewerbe

- Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik
- Betrieb eines Kartenbüros

Behörde gem. ECG (E-Commerce Gesetz)
Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr .

© Copyright und Bildnachweis

Abgebildete Bilder supported by Unsplash und Pexels.

Haftungsausschluss

Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Für eigene Inhalte auf diesen Seiten kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität gegeben und diesbezüglich auch keine Haftung übernommen werden. Wir sind als Diensteanbieter nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem österreichischen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Hinweise zur Datenverarbeitung
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc. (“Google”) Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Weitere Details zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie bzw. unsere Cookierichtline.

Unsere AGB’s für Geschäftskunden finden Sie hier und unsere Ticketverkaufsbedingungen hier.