Ochrana osobních dat

Zásady ochrany osobních údajů

(poslední aktualizace 25.5.2018)

Za účelem využití našeho webu nebo obchodu pro prodej vstupenek na akce a dalšího zboží jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány osobní údaje. To je nutné jak k plnění našich smluvních povinností vůči vám (kupujícímu) tak ke splnění služby (např. vytvoření vstupenek).

Následující text popisuje, jak my (mtms Solutions GmbH) shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Pokud jde o ochranu údajů, jakému právnímu systému podléháme?

Společnost mtms Solutions GmbH se sídlem v Rakousku podléhá Obecnému evropskému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a předpisům telekomunikačního zákona (§96 TKG). Proto jsou vaše údaje chráněny na základě evropských a rakouských zákonů. Zpracování údajů se běžně provádí výhradně v rámci EU. Pokud je ve zvláštních případech zpracování prováděno mimo EU, děje se tak v souladu s platnými právními normami a zajištěním odpovídající úrovně ochrany údajů prostřednictvím příslušných záruk.

Platnost této směrnice

Používáním našich služeb souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů. V případě podstatných změn těchto zásad ochrany osobních údajů o nich budete informováni na našich webových stránkách nebo jiným způsobem po dobu jednoho měsíce. Dalším používáním našich služeb souhlasíte s příslušnými změnami.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad nebo použití vašich údajů, kontaktujte datenschutz@mtms.at .

Minimální věk

Používání našich služeb je povoleno pouze osobám, které dosáhly věku 14 let. Osoby mladší 14 let nemohou dát souhlas s našimi předpisy o ochraně údajů, a proto není povolen přenos dat. Pokud i nadále chcete využívat naši službu, s přenosem dat musí souhlasit vaši rodiče, jinak vaše údaje vymažeme, jakmile se o nich dozvíme.

Jaké údaje se zpracovávají a ukládají a za jakým účelem?

Osobní údaje, které jsou předávány nám

Obecně se za osobní údaje považují takové informace, které umožňují vyvodit závěr o dané osobě.

Při dotazování, nákupu vstupenek nebo registraci na událost můžete kromě svých osobních údajů oznámit i další údaje, jako je adresa, jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo. Požadované informace se mohou lišit podle různých akcí a případů použití, obvykle souvisejí s obchodním vztahem a jsou zpracovány a uloženy pro účely tohoto obchodního vztahu.

Při nákupu vstupenek nebo při registraci k událostem, které vám umožní používat naše služby a webové stránky, můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací.

Požadovaná data mohou souviset např. s preferovanými nabídkami (vegetariánská, veganská, ...) nebo se sportovními událostmi, úrovní kondice, členstvím atd. Tyto dotazy jsou specifikovány organizátorem na každou událost nebo vstupenku a dané informace jsou pak zpracovány organizátorem.

Poznámka k údajům o platbě: Údaje o platbě (číslo kreditní karty, CV kód, číslo účtu) se zadávají do webového formuláře poskytovatele platebních služeb s certifikací PCI (v současnosti Wirecard Technologies Germany) a přenášejí se přímo. To znamená, že nikdy nemáme informace o vaší kreditní kartě. Poskytovatel platebních služeb nám předá pouze anonymní číslo kreditní karty (poslední čtyři číslice) ve fakturaci nebo, v případě okamžitého bankovního převodu, číslo účtu.

Newsletter: Přihlášení k odběru newsletteru obvykle probíhá pomocí dvojitého přihlášení. To znamená, že zde musíte aktivně udělit souhlas (např. zaškrtnout políčko). Mohou být shromažďovány i další údaje, abychom vám poskytli požadovaný výběr informací. Může to být např. váš hudební vkus atd., abychom vám poskytli informace o relevantních událostech v budoucnosti. Samozřejmě můžete odběr této služby kdykoli zrušit.

Souhlas se zasíláním marketingových informací (newsletterů) je platný jak pro mtms, tak pro příslušného organizátora akce. Pořadatel bude distribuovat informační bulletin buď prostřednictvím systémů mtms, nebo prostřednictvím svých vlastních systémů.

Dále jsou vámi sdělené údaje použity k tomu, abychom vás mohli kontaktovat my nebo organizátor.

Vámi poskytnuté údaje mohou být sloučeny a zpracovány se shromážděnými automatizovanými údaji. U požadavků na produkty nebo podporu, které jsou podány prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, bude váš požadavek přenesen do našeho interního CRM a zpracován.

Automatizovaná data

Jaké informace se ukládají?

Data přenášená prohlížečem (verze, velikost obrazovky, operační systém ...), IP adresa, pořadí navštívených stránek a interakce mezi jednotlivými stránkami. Kromě cookies využíváme také služby třetích stran, jako je Google Analytics (viz níže).

Proč se tyto informace ukládají?

Abychom zajistili bezpečnost našich služeb, je nutné ukládat data všech transakcí ve formě logfilových souborů. Proto se na nás vztahují určité povinnosti o ukládání (např. povinnost uchovávání vstupenek podle daňových zákonů) nebo doklad o závazcích vůči poskytovateli platebních služeb a organizátorovi.

Tyto údaje také shromažďujeme a zpracováváme, abychom zajistili technický provoz, měřili a optimalizovali zkušenosti našich zákazníků, vytvářeli zajímavé návrhy produktů a zobrazovali pro vás relevantní reklamu.

I zde platí zásada omezení paměti pseudonymizací souborů protokolu po krátké době – to znamená jejich zašifrováním a následným zobrazením pouze v jednotlivých odůvodněných případech.

Informace od třetích stran:

Protože při poskytování našich služeb obvykle spolupracujeme s třetími stranami, údaje o vás, které jste buď přenesli vy, nebo se shromažďují automaticky, nám předávají třetí strany.

Těmito třetími stranami mohou být např.: organizátor akce, poskytovatelé technických služeb, logistické společnosti, poskytovatelé platebních služeb, analytické služby, obchodní partneři, poskytovatelé vyhledávačů, poskytovatelé úvěrových hodnocení.

Kromě toho mohou být použity informace, které jsou o vás veřejně přístupné, zejména informace, které jste sami zveřejnili. To zahrnuje zejména údaje ze sociálních sítí.

I zde se zpracování údajů používá k optimalizaci našich služeb, aby vám poskytly ideální nabídku a zkušenosti šité na míru vám, ale samozřejmě pouze v rámci zákonných možností.

Přenos dat třetím stranám

Ve smyslu plnění smlouvy s organizátorem akce je nutné předat vaše údaje příslušnému organizátorovi. To platí pro nákup vstupenek, registrace k událostem, nákup dalšího zboží jak pro vámi přenášená, tak pro automaticky shromážděná data. Pořadatel může a bude také používat vaše údaje v průběhu plnění smlouvy a případné optimalizace svých služeb a / nebo marketingových účelů.

Údaje lze také předávat třetím stranám, jako jsou poskytovatelé technických služeb, logistické společnosti, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé úvěrových ratingů, přidružené společnosti mtms, partnerské společnosti, subdodavatelé.

Dále mohou být vaše údaje předávány za účelem plnění smlouvy, kvůli zákonným nebo regulačním požadavkům, kvůli soudnímu příkazu, k vymáhání našich podmínek používání, k zajištění bezpečnosti našich služeb nebo k ochraně našeho práva nebo majetku či vlastnických práv třetích stran.

Směrnice organizátora akce a třetích stran o ochraně dat

Odkazy na jiné webové stránky a na obsah a stránky třetích stran přesahují naši sféru vlivu, a proto se na ně nevztahují naše předpisy o ochraně osobních údajů. Takové odkazy jsou čistě informativní a přístup na tyto stránky podléhá vaší odpovědnosti.

V případě zakoupení vstupenky nebo registrace na akci je třeba si uvědomit, že se rovněž použijí směrnice o ochraně údajů organizátora akce a rozšíří se směrnice o ochraně údajů mtms. Ty vám budou zpřístupněny v průběhu nákupu vstupenek nebo na webových stránkách organizátora, nebo budou připojeny k některým vstupenkám (elektronické vstupenky) odkazem.

Google analytika a cookies

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem používání tohoto webu (včetně IP adresy) generované souborem cookies se přenáší na server Google v USA a tam se ukládají.

Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji Google.

Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vámi shromážděných údajů výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely. Dále můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a zpracovávání údajů (včetně vaší IP adresy) souvisejících s používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google, a to pomocí níže uvedeného odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kde stáhnete a instalujete dostupný plugin prohlížeče.

Sledování Google se můžete vyhnout kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookies pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu

Další informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů najdete v podmínkách Google Analytics nebo v přehledu Google Analytics.

Délka uchování dat, jejich mazání, informace a opravy

Všude, kde je to možné, se řídíme zásadou šetrného nakládání s daty. To znamená, že uložené údaje o vás budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro naše obchodní účely nebo z důvodu zákonných nebo smluvních požadavků. Abychom splnili naše zákonné požadavky na uchovávání údajů (například povinnosti týkající se srážky z daně), je možné, že údaje o vás mohou zůstat uloženy, i když s námi již nemáte obchodní vztah. Jméno, adresa, zakoupené zboží a datum nákupu se dále ukládají až do konce odpovědnosti za výrobek (10 let).

Údaje jsou zpracovávány na základě zákonných ustanovení §96 odst. 3 TKG a čl. 6 (1) písm. A (souhlas) a / nebo písm. B (nezbytné pro splnění smlouvy) GDPR.

Po přerušení nákupního procesu již nedochází k ukládání dat.

Obecně máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a právo vznést námitku.

Toto právo se vztahuje pouze na data obsažená ve sbírkách strukturovaných dat, konkrétně na data obsažená v datových aplikacích podporovaných počítačem nebo v manuálních souborech. Aby bylo zajištěno, že žádná neoprávněná osoba nezíská přístup k vašim údajům, musí být takové žádosti o informace podány písemně spolu s aktuální kopií vašeho dokladu totožnosti, aby bylo možné vaši totožnost ověřit. Nejlepší je použít odpovídající formulář žádosti Komise pro ochranu údajů.

V rámci takové žádosti o informace máte také právo opravit nesprávné údaje nebo vymazat údaje nepřípustné. Povolení pro údaje, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. A - např. newsletteru), lze kdykoli neformálně odvolat. V takovém případě odpovídající data odstraníme.

Pokud je to možné, můžete své osobní údaje opravit sami, nebo můžete nahlédnout do svých uložených osobních údajů nebo je smazat.

Chcete-li získat informace / vymazat nebo požádat o opravu, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: datenschutz@mtms.at. Další kontaktní údaje najdete také na naší webové stránce v záhlaví.

Bezpečnost dat

Přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich dat před ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro tento účel používáme širokou škálu bezpečnostních instalací.

Pokud máte přístup k našemu systému (uživatelský účet), je vaší odpovědností bezpečně uchovávat přístupová data a nepředávat je třetím stranám. To se týká také výběru zabezpečených hesel.

Právo na vlastní fotku

Zakoupením vstupenky nebo registrací na akci kupující neodvolatelně uděluje organizátorovi právo bezplatně publikovat a používat jeho fotku a jeho hlas pro všechna současná i budoucí média. To platí pro všechny nahrávky provedené organizátorem nebo jím jmenovanou osobou.

Pluginy sociálních sítí / tlačítka Sdílet

Na našich webových stránkách někdy nabízíme možnost sdílet obsah prostřednictvím sociálních sítí. Jedná se však o odkazy na příslušné služby sociálních médií a při návštěvě našich webových stránek nebudou do těchto služeb přenášena žádná data, která se vás týkají. Přejitím na příslušný odkaz opustíte naši stránku a za určitých okolností předáte údaje příslušné sociální službě. To se děje mimo naši sféru vlivu a účasti. Z důvodu ochrany osobních údajů se vzdáváme používání takzvaných doplňků sociálních médií, nebo pokud je používáme, pak výlučně na straně serveru bez jakéhokoli přenosu IP adres, identifikátorů sociálních médií nebo cookies (tzv. řešení Shariff).

Kontakt

mtms Solutions GmbH Nordstraße 4, A-5301 Eugendorf Tel: +43 6225 29010, office@mtms.at www.mtms.at LG Salzburg FN 469801 i UID: ATU72224238

Data Protection Officer:

Max Slipek, datenschutz@mtms.at, Tel: +43 6225 29010


Zastoupení Česko
Prague Media Boutique s.r.o.
Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha
DIČ: CZ07728760

E-Mail: hello@prague-media.cz
TEL: +420 602 173 360

Kontaktdaten

mtms Solutions GmbH
Nordstraße 4, A-5301 Eugendorf
Tel: +43 6225 29010
E-Mail: office@mtms.at / www.mtms.at
LG Salzburg FN 469801
UID: ATU72224238

Data Protection Officer: Max Riese, datenschutz@mtms.at, Tel: +43 6225 29010

Zastoupení Česko
Prague Media Boutique s.r.o.
Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha
DIČ: CZ07728760

E-Mail: hello@prague-media.cz
TEL: +420 602 173 360